Politica de Confidențialitate a Datelor cu caracter personal

Ultimul Update: 13 Iunie 2021

Site-ul www.ministerulvisurilor.ro este proprietatea Iuliei Artean, având calitatea de administrator și autor al blogului Ministerul Visurilor. Prin folosirea acestui site, dumneavoastră, ca Utilizator, luați la cunoștință și sunteți de acord cu conținutul acestui document.

Ministerulvisurilor.ro, prin administratorul acestuia, a înțeles amploarea și consecințele stabilite de Regulamentul UE 2016/679 (GDPR) precum și de legislația conexă în domeniu privind protecția datelor cu caracter personal și se angajează să protejeze drepturile și libertățile Dumneavoastră și să le prelucreze în condiții de siguranță și în conformitate cu toate obligațiile legale.

Prin această Politică de protecție a datelor cu caracter personal, dorim să vă informăm în mod transparent despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal atunci când interacționați cu noi prin intermediul paginii noastre web de blog.

Pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale, actualizările și modificările periodice ale acestei Politici de protecție a datelor cu caracter personal vor fi publicate pe această pagină.

 1. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

1.1. Date de contact și navigare. Colectăm direct datele Dvs. cu caracter personal prin intermediul formularului de contact publicat pe site-ul nostru (nume, prenume, email, telefon), și indirect prin accesarea site-ului nostru (IP-ul folosit la momentul accesării).

1.2. Cookies. Mai putem colecta și prelucra ulterior anumite informații cu privire la comportamentul Dvs. în timpul vizitării site-ului nostru, pentru a vă personaliza experiența online. Conform Politicii noastre de utilizare a cookie-urilor (Politica privind Cookies), putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare.

 1. Scopul prelucrării datelor

Utilizăm datele Dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

2.1. Pentru optimizarea experienței Dvs. pe site-ul nostru

Pentru a vă oferi cea mai bună experiență de navigare online pe site-ul nostru, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu activitatea Dvs. pe site. Ne bazăm pe interesul nostru legitim de a desfășura activități pentru Dvs. în condiții optime, având totodată grijă să vă respectăm drepturile și libertățile fundamentale.

De asemenea, am pus la dispoziția Dvs. un formular de newsletter pe care îl puteți completa în mod voluntar, cu indicarea adresei Dvs. de mail, dar și a numelui și prenumelui, în scopul informării cu privire la noutățile de pe blog. Aceste date personale vor fi colectate și stocate prin intermediul platformei Mailchimp, iar prelucrarea lor  se bazează strict pe consimțământul dvs., care poate fi retras în orice moment prin exercitarea dreptului Dvs. de ștergere. Puteți consulta Politica de Confidențialitate a Datelor Mailchimp aici.

Mai mult, având în vedere calitatea Dvs. de utilizator al blogului Ministerul Visurilor, prelucrăm date personale ca numele și prenumele Dvs. atunci când vă exercitați dreptul de a posta comentarii/mesaje la articolele publicate pe blog, în conformitate cu Termenele și Condițiile stabilite de ministerulvisurilor.ro. În același timp, în vederea exercitării dreptului Dvs. de distribuire a conținutului afișat pe blog pe rețelele Dvs. personale de socializare, vom colecta, cu acordul Dvs. prealabil, numele, prenumele, adresa de email și link-ul către profilul de social media, la momentul distribuirii conținutului pe pagini externe, precum Facebook, LinkedIn, Whatsapp sau Pinterest. Vă puteți exprima și aprecierea față de blogul ministerulvisurilor.ro și prin utilizarea butoanelor de Facebook Share și Like integrate pe site-ul nostru, caz în care vom colecta date precum IP-ul Dvs., vom stoca cookie-uri asociate și vom integra metode adiționale de monitorizare a acțiunilor Dvs. de Facebook Sharing/Liking.

În final, în scopul îmbunătățirii vizibilității site-ului nostru în mediul online și pentru a obține date statistice cu privire la activitatea vizitatorilor site-ului, pagina noastră web este interconectată cu serviciile de analiză Google Adwords şi Google Analytics, astfel că Google va colecta adresa Dvs. IP anonimizată transmisă de browser-ul Dvs., fără a fi asociată cu alte informații cu caracter personal deținute deja de către Google. Dacă nu suneţi de acord ca browserul Dvs. să comunice această informaţie la Google, puteţi seta browserul astfel încât să refuze utilizarea cookie-urilor, sau aveţi opţiunea să descărcaţi şi să instalaţi resursa gratuită, add-onul Google Analytics Opt-out Browser. Mai multe informații puteți găsi aici.

2.2. Pentru a vă soluționa cererile

Colectăm datele Dvs. și pentru a vă soluționa cererile formulate în baza GDPR și a vă informa cu privire la modificări ale politicilor noastre. În acest scop, vom utiliza datele de contact puse la dispoziție de Dvs., respectiv adresa de e-mail și nr. de telefon.

Ne asigurăm de fiecare dată că aceste prelucrări se efectuează în acord cu drepturile și libertățile Dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu vă afectează.

2.3. Pentru apărarea intereselor noastre legitime

În anumite situații, vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea desfășurată. Dintre acestea enumerăm:

 • Diverse măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor săi împotriva atacurilor cibernetice.
 • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente.
 • Măsuri de gestionare a diverse alte riscuri.
 1. Temeiurile prelucrării datelor

Temeiurile juridice ale prelucrării au în vedere dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și actele normative privind prelucrarea datelor cu caracter personal adoptate la nivelul României.

Prelucrarea datelor personale enumerate mai sus se întemeiază pe următoarele baze juridice:

 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime declarate, și anume publicarea de conținut scris accesibil publicului larg, sub formă de articole de blog, în scop de informare și creare a unei platforme online de discuție, respectiv pentru a asigura securitatea, siguranța și buna conduită a utilizatorilor în momentul în care interacționează cu conținutul postat online de către autor sau alți utilizatori;
 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră.
 1. Cât timp păstrăm datele Dvs. cu caracter personal

Păstrăm datele personale prelucrate de noi doar atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementărilor aplicabile), cum ar fi:

 • Până la retragerea consimțământului pentru prelucrările de date personale întemeiate exclusiv pe consimțământ (de ex: formular de contact, newsletter).
 • Toate datele transmise către noi atunci când faceți o solicitare vor fi utilizate strict pentru a vă oferi un răspuns și a vă soluționa cererea și vor fi păstrate pe o perioadă de 1 an de la data primirii solicitării.
 • Prin excepție de la prevederile anterioare, putem păstra orice date, dacă este cazul, până la expirarea termenului general de prescripție de 3 ani, în ceea ce privește situațiile în care am avea un interes legitim să păstrăm anumite date cu caracter personal, de exemplu în cazul unui potențial litigiu ce ar putea să vizeze răspunderea juridică a noastră ori a unui utilizator extern).
 • În orice alte ipoteze ori în absența unor cerințe legale, reglementare sau contractuale specifice, perioada noastră de referință pentru păstrarea datelor personale este de 5 ani de la data încetării relațiilor/ultimul contact dintre noi și Dvs.

În orice situație, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația aplicabilă, ștergem datele Dvs. la momentul la care ne solicitați acest lucru. Situațiile de excepție aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul răspunsului înaintat acestuia de Ministerulvisurilor.ro în legătură cu solicitarea de ștergere a datelor.

 1. Cui transmitem datele Dvs. cu caracter personal

Datele Dvs. personale oferite prin contactarea noastră directă (inclusiv adresă de email, telefon, mesaj) nu vor fi transmise niciunei părți terțe fără acordul Dvs. explicit.

Putem divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice, în cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim.

De asemenea, ne asigurăm că accesul la datele Dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor raporturi juridice încheiate cu aceștia. De aceea, toate datele vor fi transmise cu măsuri de protecție adecvate, prin criptarea fișierelor transmise.

 

 1. În ce țări transferăm datele Dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal pe teritoriul României. Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale Dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Luăm toate măsurile pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele, și permitem astfel de transferuri doar când este absolut necesar, cu aplicarea principiului minimizării. Transferurile de date vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții de natură tehnică sau organizatorică. Pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele Dvs., ne puteți contacta oricând.

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele Dvs. cu caracter personal, nu ne asumăm responsabilitatea pentru vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru. Vă reamintim că transmiterea informaţiilor prin Internet nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terţe părţi neautorizate independent de intervenția noastră.

 1. Care sunt drepturile Dvs.

Regulamentul general privind protecția datelor prevede că beneficiați, în calitate de persoană vizată, de următoarele drepturi:

7.1. Acces

Ne puteți solicita să confirmăm dacă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și să vă punem la dispoziție o copie a acestora și să vă prezentăm datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele Dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

7.2. Rectificare

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele Dvs. cu caracter personal inexacte sau incomplete. Este posibil să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

7.3. Ștergerea datelor

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate;
 • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza exclusiv pe consimțământul Dvs.);
 • acestea au fost prelucrate ilegal;
 • dați curs unui drept legal de a vă opune;
 • ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu suntem obligați să ne conformăm solicitării Dvs. de ștergere a datelor cu caracter personal în orice împrejurare. Cele mai probabile situații în care v-am putea refuza solicitarea sunt:

 • pentru respectarea unei obligații legale;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

7.4. Restricționarea prelucrării datelor

Ne puteți cere restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal doar în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată, pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora;
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță;
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse;
 • v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele Dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare dacă avem consimțământul Dvs. sau pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță sau pentru a proteja drepturile MinisterulVisurilor.ro sau ale altei persoane fizice sau juridice.

7.5. Portabilitatea datelor

Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie portat direct către un alt operator de date, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul Dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs. și să se facă prin mijloace automate, precum și ca portarea să fie posibilă tehnic.

7.6. Opoziția

Vă puteți opune prelucrării datelor Dvs. în orice moment dacă considerați că drepturile și libertățile Dvs. fundamentale prevalează față de interesul nostru legitim.

7.7. Decizii automate

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată atunci când decizia respectivă:

 • produce efecte juridice cu privire la Dvs.;
 • vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

 • este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile Dvs.;
 • se bazează pe consimțământul Dvs. explicit.

7.8. Plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu privire la prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal, dar vă recomandăm să ne contactați în prealabil și vă asigurăm că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Pentru a vă putea exercita drepturile raportat, ne puteți contacta prin email la  iulia@ministerulvisurilor.ro. Promitem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maxim 30 de zile, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maxim 60 de zile, cu informarea dumneavoastră în mod corespunzător.

 1. Modificări la această Politică

Ministerulvisurilor.ro își rezervă dreptul de a aduce modificări la această Politică privind protecția datelor cu caracter personal în orice moment prin notificarea Utilizatorilor săi pe această pagină și, eventual, pe acest site și / sau – în măsura posibilităților din punct de vedere tehnic și legal – trimiterea unei notificări către utilizatori prin intermediul oricăror informații de contact la dispoziția noastră. Se recomandă insistent să verificați frecvent această pagină, referindu-vă la data ultimei modificări listate sub titlu.

În cazul în care modificările afectează activitățile de prelucrare efectuate pe baza consimțământului Utilizatorului, vom colecta un nou consimțământ de la Utilizator, dacă este necesar.

 1. Contact

Suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs. Dacă aveți întrebări privind conținutul acestui document sau doriți să vă exercitați drepturile, nu ezitați să ne contactați pe email, la adresa iulia@ministerulvisurilor.ro.

Sharing is Caring!